موسسه اندیشه های شریف

رتبه اول در مدارس دخترانه استان گیلان

مجتمع آموزشی اندیشه های شریف ما بهترین و بزرگترین بودیم در متوسطه ی دوره دوم اندیشه های شریف می خواهیم بهترین باشیم با تاسیس متوسطه ی دوره اول اندیشه های شریف /شادی را به فرزندانتان هدیه می دهیم/ موسسه اندیشه های شریف با مجموعه دبیران حرفه ای و مسئولیت شناس خود نزدیک به دو دهه دغدغه آموزش را داشته و اکنون با سرافرازی به راهی ادامه می دهد که موجب پیشرفت، اعتلاء و سربلندی کشور ماست.