ارتباط برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  • درس خوندن با برنامه ریزی چه مزیتی دارد؟
  • بدون برنامه هم میشه درس بخونیم؟
  • اگه حوصله درس خوندن نداشتم باید چیکارکنم ؟