استرس و اضطراب تحصیلی در دانش آموزان

استرس و اضطراب تحصیلی در بین دانش آموزان در جامعه ی مدرن امروزی استرس به امری شایع میان تمام افراد تبدیل شده است. به طوریکه نه تنها بزرگسالان از این موضوع رنج می برند، بلکه استرس در بین نوجوانان و کودکان نیز شایع است و یکی از اصلی ترین دلایل مشاوره های پزشکی با روانشناسان را موضوع استرس نوجوانان تشکیل می دهد. در این مطلب قصد داریم به توضیح در مورد استرس تحصیلی بپردازیم. انواع اضطراب تحصیلی اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده میزان متوسط اضطراب و فشار موجب تسهیل کارکردفرد می شود