روش مطالعه تاریخ ادبیات کنکور

روش مطالعه تاریخ ادبیات , این قسمت از کتاب ادبیات فارسی به زندگی شاعران و نویسندگان اشاره دارد و در آن‌ها از سال تولد، نام آثار آن‌ها و… سخن می‌گوید. به دلیل تعدد زیاد شاعران و نویسندگان امکان به خاطر سپردن آن‌ها نیاز به تمرین و تکرار و مرورهای مستمر دارد. با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید بر این قسمت مسلط شوید